FAQ | Gebruiksvoorwaarden | Contact | Partners | © 2023 Wikaza

NIEUWSBERICHTEN

Log in om te reageren.


Particulier
11 jaren geleden

Wikaza team

Gemeente Rijswijk en Rabobank stichten fonds voorfinanciering plankosten Vrijdag 3 februari hebben de Rijswijkse wethouder Grondzaken, Wim Mateman en Rabobankdirecteur Matthé van Tour een samenwerkingsovereenkomst getekend om het samen bouwen van woningen te stimuleren. De voornaamste ‘hobbel’ bij het samen bouwen zijn de eerste investeringen. Deze regeling effent het pad door mensen die samen woningen willen ontwikkelen een renteloze lening aan te bieden om de eerste plankosten te financieren. Het fonds van gemeente Rijswijk en Rabobank Den Haag en omgeving is een nieuw instrument om het samen bouwen voor groepen burgers makkelijker te maken. Wanneer dergelijke bouwgroepen met hun plannen beginnen, moeten ze vaak kosten maken die ze op dat moment nog niet uit een hypotheek kunnen financieren. Om hen tegemoet te komen, hebben het College van Burgemeester en Wethouders van Rijswijk en de Rabobank besloten het fonds op te richten. Per woning kan maximaal € 5.000,- geleend worden.


Particulier
11 jaren geleden

Wikaza team

Over Zelfbouw, Groepsbouw, Initiatieven van Gemeentes, Bedrijven. Plaats hier je nieuwsitems!