FAQ | Gebruiksvoorwaarden | Contact | Partners | © 2021 Wikaza

Proosdij Noord Kudelstaart

Proosdij-Noord vormt voorlopig de laatste uitbreiding van het dorp Kudelstaart.
Op dit voormalige sportterrein is een stedenbouwkundig plan ontworpen dat zijn inspiratie
ontleent aan de rechte lijnen en structuren van het omliggende kassengebied. Een centrale
middenas vormt hierbij de drager van het plan. De bebouwing langs deze as is grotendeels
aaneengesloten, naar de randen wordt de bebouwing meer open. Het woonpark is aan alle
zijden omgeven door water. Het centrale deel bestaat uit een verbrede waterpartij met drie
woongebouwen. De bestaande bomen aan de rand zijn ingepast zodat het groene karakter
wordt benadrukt. De randen zijn grotendeels als tuin uitgegeven bij de aangrenzende kavels.
Andere belangrijke groenelementen zijn de middenberm aan de centrale as, de centraal gelegen
waterpartij en de groene hof.
De woningen in de centrale zone zijn ontworpen door SVP behalve de drie woongebouwen
aan het water. De architectuur is gekenmerkt door horizontale banden en de voor de omgeving
van Kudelstaart zo karakeristieke geknikte kappen. Er is een spel gespeeld door te variëren
met de hoogtes van de banden en de richting van de kappen. De horizontale band is als goot
en als muurbedekker toegepast en loopt als een ‘rode draad’ door het plan. De materialisatie
is eenvoudig en voor het gehele plan gelijk: rood-paars metselwerk, keramische dakpannen
gecombineerd met zinken dakkapellen en randen.

Voorbeeldproject type:
individueel kavel
Door:
Maartje Luisman

Reacties

Nog geen reacties geplaatst…

Reactie toevoegen