FAQ | Gebruiksvoorwaarden | Contact | Partners | © 2020 Wikaza

Almere Nobelhorst

Particulier en collectief particulier opdrachtgeversschap
In Almere werkt SVP aan de uitwerking van verkavelingsplannen voor de bouwvelden van de eerste fase van Nobelhorst. Het motto van Nobelhorst is: ‘wijk voor initiatieven’. Het streven is om zoveel mogelijk initiatieven een plek te geven in de wijk, zowel particulier als collectief particulier opdrachtgeverschap (PO en CPO). Daarnaast spelen de kernwaarden ecologisch, talentvol en ondernemend een belangrijke rol.

Heterogene wijk met homogene structuur
Voor de wijk is een flexibel en duurzaam raamwerk opgesteld dat de komende jaren per bouwveld ontwikkeld zal worden. Kansrijke initiatieven worden ingepast, de rest van het gebied wordt deels projectmatig ontwikkeld, deels met vrije kavels. Door te denken vanuit leefstijlen wordt gewerkt aan een heterogene wijk met homogene buurten. De gedachte is dat door gelijksoortige mensen bij elkaar te laten wonen een sterkere gemeenschapszin kan ontstaan. De afzonderlijke buurtjes spelen in op de kwaliteiten die in het raamwerk verankerd zijn.


Voorbeeldproject type:
individueel kavel
Door:
Maartje Luisman

Reacties

Nog geen reacties geplaatst…

Reactie toevoegen